ANBI-gegevens

Stichting Kisiwa heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Stichting Kisiwa
RSIN: 820892725
KvK: 08199811

Telefoon: +31 (0)6 52544217
E-mail: info@kisiwa.nl
Facebook: www.facebook.com/StichtingKisiwa

Postadres:
Alexander Voormolenstraat 10
7425 HG Deventer

Doelstelling en missie
Stichting Kisiwa is in 2009 opgericht met als doel armoede te bestrijden in Kenia. Dit doen we door middel van voedsel, sponsoring van opleidingen en begeleiding.

Jaarverslag en financiën
Bekijk hier ons meest recente jaarverslag met financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde activiteiten en o.a. de verwachtingen en ons beleid voor het komende boekjaar.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. In ons jaarverslag leest u meer over ons bestuursbeleid.