Kisiwa zoekt nieuw bestuurslid ‘acties en vrijwilligers’

Het bestuur van Kisiwa is op zoek naar uitbreiding van het bestuur met een bestuurslid dat zich richt op het coördineren van acties en vrijwilligers. Het bestuur bestaat nu uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur vergadert maandelijks samen met Ruben Koning, oprichter van Kisiwa en in dienst van de stichting. Nu nog lopen de acties en contacten met vrijwilligers vooral via Ruben. De groei van de programma’s die Kisiwa sponsort en daarmee de aandacht die Ruben ook moet geven aan de aansturing van de organisatie in Kenia maken dat de aandacht voor acties en vrijwilligers in Nederland onder druk staat. Om deze reden heeft het bestuur besloten om een nieuw bestuurslid te werven die zich op deze coördinatie kan richten.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Hans Helder, voorzitter van Stichting Kisiwa of Ruben Koning, oprichter.

Stuur ons een mailtje: info@kisiwa.nl