Over ons

Stichting Kisiwa is in 2009 opgericht met als doel armoede te bestrijden in Kenia. Dit doen we door middel van voedsel, sponsoring van opleidingen en begeleiding. Stichting Kisiwa is een Nederlandse stichting die beschikt over de ANBI status. Ons RSIN nummer is 820892725

Visie en missie

Onze missie is Kenianen helpen om aan armoede te ontsnappen. Onze visie is dat Kenianen goed voor zich zelf kunnen zorgen en dat ze een waardig leven kunnen leiden. Omstandigheden zorgen ervoor dat de kans daarop heel klein wordt. Daarom helpen we hen door die omstandigheden aan te pakken.

We pakken het armoede probleem aan bij de wortel. Als kind uit een arm gezin heb je al veel minder mogelijkheden en kansen als een kind die onder goede omstandigheden opgroeit. Daarom helpen we deze kinderen uit arme gezinnen met de basis die ze missen. Voedsel en scholing.

 

Organisatie


Medewerkers

Ons team bestaat uit drie bestuursleden, één betaald medewerker en veel vrijwilligers. Wij stellen hen graag aan u voor.
Lees verder >>

Jaarverslagen
Op deze pagina vindt u de jaarverslagen van Stichting Kisiwa.
Lees verder >>

ANBI-gegevens
Kisiwa is een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt dit nagaan via www.anbi.nl. Uw giften aan Kisiwa zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Lees verder >>