Plezier van een Stier – Stichting Kisiwa


Beste collega,

In Kenia wonen 50 miljoen mensen waarvan 24 miljoen kinderen. 46% van de bevolking leeft in diepe armoede en deze groep wordt steeds groter. De economische winst is ongelijk verdeeld en zwakke groepen betalen de prijs. Sociale voorzieningen zijn er nauwelijks. Het gevolg is misdaad, drugsgebruik, ziektes en depressiviteit onder mensen.

Stichting Kisiwa werkt aan het creëren van mogelijkheden voor Kenianen om een eigen bestaan op te bouwen. Ons doel is om kinderen uit de armoedecyclus te helpen waarin hun familie al generaties vast zit. Basisonderwijs in Kenia is gratis, maar er zijn nog steeds veel kinderen die niet naar school gaan. Zo blijven ze in dezelfde arme situatie als hun ouders. De redenen waarom ze niet naar school gaan zijn meestal gerelateerd aan gebrek aan voedsel. Veel kinderen moeten bedelen of werken voor geld. Met het weinige wat ze daarmee verdienen kunnen ze vaak net genoeg voedsel kopen voor één dag. Ze zijn aan het overleven en hebben weinig kans om uit de armoede te komen.

Via partnerorganisatie Better Future International NGO voorziet Stichting Kisiwa basisscholen van voedsel. Na de basisschool helpen we jongeren aan een vervolgopleiding en uiteindelijk aan een baan om een eigen inkomen te verdienen. Door kinderen in Kenia de kans te geven zichzelf te ontwikkelen verbeteren we hun levenssituatie. Zo kunnen we de armoedecyclus doorbreken.

Boerderij
Onze inkomsten komen voornamelijk van donateurs uit Nederland. Stichting Kisiwa en haar partnerorganisatie doen er alles aan om de kosten per kind zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk kinderen te bereiken. We letten daarbij op de kwaliteit en verscheidenheid van het voedsel. Om de toekomstige behoefte aan voedsel voor onze programma’s aan te kunnen en tegelijkertijd de kosten te verlagen, hebben we in Kenia een boerderij aangekocht. De boerderij levert een deel van het voedsel voor ons voedselprogramma’s. Producten die we zelf niet gebruiken verkopen we. De winst gebruiken we om studenten te sponsoren.

Plezier van een Stier
Graag willen we de kosten op de boerderij verlagen en de opbrengst verhogen. Het geld wat hiermee verdiend wordt, gebruiken we om meer kinderen te helpen. Twee van de grootste structurele kostenposten op de boerderij zijn de huur van stieren om te ploegen en de aankoop van mest om het land te bewerken. Door de aankoop van stieren willen we minimaal twee vliegen in één klap slaan. We kunnen onze eigen stieren gebruiken voor het ploegen en we kunnen de mest gebruiken om het land te bewerken. Daarnaast kunnen we de stieren ook verhuren om kleinere boerderijtjes in de omgeving te helpen.

Stem op Stichting Kisiwa om de armoede in Kenia te doorbreken!

 

Groet,

Lonneke Kleinbussink
Ruben Koning