Beleidsverandering

Stichting Kisiwa groeit en dat zorgt voor veranderingen in onze manier van werken.logo Stichting Kisiwa

Dit jaar zijn we veel bezig met het organiseren van acties. Dit is een belangrijke inkomstenbron aan het worden. Daarnaast zorgt dit ook voor meer kosten.

Tot nu toe werden alle kosten door vrijwilligers gedragen of door particulieren die de actiekosten wilden dekken. Dit is niet in alle gevallen meer realistisch, daarom hebben we als bestuur besloten om maximaal 5% van de jaarlijkse uitgaven vrij te maken voor het vergoeden van kosten die in Nederland worden gemaakt.

In de praktijk betekend dit dat er nog minstens 95% van uw bijdrage direct naar Kenia gaat. Daarnaast wordt het geld wat in Nederland wordt gebruikt ingezet om meer opbrengsten te genereren. Hierdoor krijgen we meer slagkracht, kunnen we sneller acties opzetten en uitbreiden en kunnen we uiteindelijk veel meer kinderen in Kenia helpen.

Om er voor te zorgen dat de kosten binnen de afgesproken 5% blijven moeten alle kosten die in Nederland worden gemaakt eerst door het voltallige bestuur worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden gedeclareerd.