Sponsoring studenten

 

Sponsoring middelbaar onderwijs en universiteit
Met €75,- sponsort u een maand studeren aan de middelbare school, vmbo of universiteit

Deze leerlingen hebben echt de wil en mogelijkheden om heel ver te komen, ware het niet dat hun financiële situatie hen tegenhoudt. Wilt u hen hierbij helpen?

Stichting Kisiwa heeft een bijzonder sponsorprogramma opgezet. Door middel van dit sponsorprogramma kunt u middelbaar onderwijs of universiteit voor een leerling financieren. Het bijzondere van dit project is dat een afgestudeerde scholier na het krijgen van een baan verplicht is om weer een nieuwe leerling te sponsoren die naar de middelbare school wil. Zo zet de sponsoring zich voort.

Dit betekent dat door uw sponsoring een hele reeks leerlingen over een lange termijn naar school gaat en later een grote kans heeft op een goede baan!

Maak het verschil in het leven van een student

Print bovenstaand incassoformulier, vul in en stuur naar ons op.

 

 

Voorwaarden sponsoring

Om kans te maken op de sponsoring voor universiteit, middelbare onderwijs moet een leerling de juiste instelling hebben en in voorgaande jaren aantoonbaar goed gepresteerd op de basisschool. De financiële thuissituatie moet zodanig zijn dat ouders niet in staat zijn om de volledige kosten van de opleiding te dragen. Ouders/verzorgers moeten achter de keuze voor vervolgonderwijs staan en hun kind motiveren om de opleiding af te maken en waar mogelijk financiele ondersteuning bieden.

Stichting Kisiwa betaald van uw donatie onderstaande zaken

Voor een student op het middelbaar onderwijs:
– Schoolgeld
– Boarding (eten en slapen op school)
– Schoolboeken
– Uniform
– Incidentele kosten (bv. Bijdrage voor een nieuwe schoolbus)

Voor een student op de universiteit:
– schoolgeld
– zakgeld

Overige kosten, zoals pennen en potloden, moeten de leerlingen zoveel mogelijk zelf betalen. Zo blijven de ouders/verzorgers betrokken en krijgen ze niet alles gratis. Studenten op de universiteit moeten zelf in hun levensbehoeften voorzien. Zo geven we meer verantwoordelijkheid aan de student en leren ze voor zichzelf te zorgen.

In het geval dat leerlingen geen ouders of andere mensen hebben die voor hun kunnen zorgen dan nemen wij dat zoveel mogelijk op ons. Een medewerker van ons functioneert in dat geval als verzorger. Hij of zij zal dan op ouderavonden komen en ook omzien naar de betreffende leerling in de maanden dat de school gesloten is.

Na afronding van de opleiding moeten de leerlingen, zodra ze een baan gevonden hebben, meebetalen aan de opleiding van een andere student.